24 TIMERS VAKTTELEFON: 71 67 19 99

Våre begravelsestjenester

Vårt byrå kan bistå med alle praktiske gjøremål i forbindelse med en gravferd

Uansett kirkesamfunn / trossamfunn / borgelig gravferd.

Her er en oversikt over de varer og tjenester vi kan tilby:

 • Vakttelefon hele døgnet

 • Konferanse med de pårørende enten på vårt kontor eller i hjemmet

 • Kiste med utstyr

 • Henting hele døgnet ved dødsfall i hjemmet

 • Stell av avdøde og nedlegging i kiste

 • Vi ordner alle offentlige papirer

 • Søknad om gravferdshjelp fra Nav

 • Visning og eventuelt båreandakt

 • Føring (transport av båren til kapell/kirke)

 • Fastsettelse av tid og sted for seremonien

 • Gjøre avtale med prest/taler om seremonien

 • Formidle dødsannonser i aktuelle aviser, samt takkeannonser og nekrolog

 • Trykking av sanger/program og eventuelt takkekort

 • Formidle solospill og solosang

 • Bestilling av blomster (kistedekorasjon, bårestykker, kranser og lignende)

 • Pynting og assistanse i kapell/kirke

 • Kondolanseprotokoll

 • Minnegaver

 • Minnesamvær, vi ordner lokale og servering

 • Kontakte kirkeverge vedrørende gravsted og legater

 • Avtale tid for urnenedsettelse

 • Trekors med navn

 • Gravmonument og/eller inskripsjon

 • Gravlykter og lys

 • Transport av kiste/urne til inn-og utland

 • Utfylling av ”Min siste vilje”