24 TIMERS VAKTTELEFON: 71 67 19 99

Priser

Trykk på link for vedlagte prisoverslag

Andre mulige kostnader

 Kommunale avgifter
 Minnesamvær – avhenger av meny og ant. Gjester
 Inskripsjon på gravmonument – evt. nytt gravmonument
 Musikalske innslag i seremonien

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall:

Transportrefusjon

Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har Folketrygden refusjonsordning. Byrået kan informere om dette.

Behovsprøvd gravferdsstønad

Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra Folketrygden. Byrået kan informere om dette.

Kontakt oss