24 TIMERS VAKTTELEFON: 71 67 19 99

Gravmonumenter

Gravstein og inngravering

Erfaringsmessing ønsker de fleste å ha et gravminne på gravstedet. Om et familiegravsted eller en festet grav blir benyttet kan avdødes navn påføres det gamle gravminnet. Velger man en ny gravstein er det regler for steinens størrelse og form.


Ved inngravering av nytt navn på en eksisterende stein gjøres det ved at gravsteinen blir tatt med til verkstedet der det nye navnet inngraveres og det eksisterende navnet kan pusses opp ved behov. 


Ved bestilling av ny gravstein er det vår leverandør Eide Stein AS som er ansvarlig for at gravmonumentet blir forsvarlig oppsatt på stedet etter de regler som gjelder for det aktuelle gravstedet.