Våre tjenester


Vårt byrå kan bistå med alle praktiske gjøremål i forbindelse med en gravferd, uansett kirkesamfunn / trossamfunn / borgelig gravferd. Her er en oversikt over de varer og tjenester vi kan tilby:

- vakttelefon hele døgnet
- konferanse med de pårørende enten på vårt kontor eller i hjemmet
- kiste med utstyr
- henting hele døgnet ved dødsfall i hjemmet
- stell av avdøde og nedlegging i kiste
- vi ordner alle offentlige papirer
- søknad om gravferdshjelp fra Nav
- visning og eventuelt båreandakt
- føring (transport av båren til kapell/kirke)
- fastsettelse av tid og sted for seremonien
- gjøre avtale med prest/taler om seremonien
- formidle dødsannonser i aktuelle aviser, samt takkeannonser og nekrolog
- trykking av sanger/program og eventuelt takkekort
- formidle solospill og solosang
- bestilling av blomster (kistedekorasjon, bårestykker, kranser og lignende)
- pynting og assistanse i kapell/kirke
- kondolanseprotokoll
- minnegaver
- minnesamvær, vi ordner lokale og servering
- kontakte kirkeverge vedrørende gravsted og legater
- avtale tid for urnenedsettelse

- trekors med navn
- gravmonument og/eller inskripsjon 
- gravlykter og lys 
- transport av kiste/urne til inn-og utland 
- Utfylling av ”Min siste vilje”
24 TIMERS VAKTTELEFON: 71 67 19 99