Prisliste

Klikk her for å laste ned prisliste (58.74 KB)


Andre mulige kostnader:                 
a) Kommunale avgifter                 
b) Minnesamvær – avhenger av meny og ant. Gjester                 
c) Inskripsjon på gravmonument – evt. nytt gravmonument                 
d) Musikalske innslag i seremonien   

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall:                 
a) Transportrefusjon. Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har Folketrygden refusjonsordning. Byrået kan informere om dette.                 
b) Behovsprøvd gravferdsstønad. Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra Folketrygden. Byrået kan informere om dette. 24 TIMERS VAKTTELEFON: 71 67 19 99